Oleje bazowe

Rodzina produktów Dehylub
Oleje estrowe o różnym składzie i pochodzeniu. Zastosowanie: Do olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, przemysłowych, obróbkowych, smarów.W zależności od wymagań i  parametrów dobieramy optymalny produkt do danego zastosowania.

CHE®-LUB-TOPM
Syntetyczny ester. Zastosowanie: oleje do smarowania łańcuchów, smary łożyskowe, oleje obróbkowe. Bardzo niska odparowalność, wysoka stabilność termiczna, niska tendencja do dymienia.Wygląd: klarowna ciecz.

CHE®-LUB-10A
Syntetyczny ester. Zastosowanie: oleje silnikowe, hydrauliczne, turbinowe, obróbkowe, smary, produkty biodegradowalne. Pozytywne współdziałanie z uszczelnieniami. Lepkość ok 29 cSt. Wygląd: klarowna, biała ciecz.

CHE®-DOA
Syntetyczny ester. Zastosowanie: oleje hydrauliczne, turbinowe, obróbkowe, smary, produkty biodegradowalne. Pozytywne współdziałanie z uszczelnieniami. Lepkość ok 8 cSt. Bardzo niska temperatura płynięcia.Wygląd: klarowna, biała ciecz.

Rodzina produktów Shin-Etsu
Oleje silikonowe. W zależności od wymagań i  parametrów dobieramy optymalny produkt do danego zastosowania.

Masz pytania

Skontaktuj się z nami

Środki smarowe

Andrzej Srogosz

+48 601-588-336

ASrogosz@cherbsloeh.com

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Polityki Prywatności

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com