Inhibitory korozji, ochrona przed korozją, dezaktywatory metali

CHE®LUB-CIG (GB: Fatty Acid Derivative of an Imidazole PL: kwasy tłuszczowe pochodne imidazolu)
Inhibitor korozji i antyutleniacz do stosowania w szerokim zakresie olejów i smarów. Niski popiół. Wygląd: ciecz o barwie ciemnobursztynowej. Typowe dozowanie: 0,25 – 1%.

CHE®LUB-CI L6
Wielofunkcyjny pakiet inhibitorów korozji. Tworzy warstwę ochronną, daje efekt pasywacji. Kompatybilny z materiałami: stale, żelazo, żeliwo. Może pracować w środowisku kwaśnym. Wygląd: żółta, klarowna ciecz. Typowe dozowanie: 0,5 – 3 %.

CHE®LUB-CI L32
Wielofunkcyjny pakiet inhibitorów korozji (nie zawiera azotynów), ochrona czasowa. Kompatybilny z materiałami: stale, żelazo, żeliwo, aluminium. Wygląd: żółta, klarowna ciecz. Typowe dozowanie: ok. 0,5 %.

CHE®LUB-CI LNFA5
Wielofunkcyjny pakiet inhibitorów korozji (nie zawiera pochodnych: azotynów, amin, fosforu, boru). Kompatybilny z materiałami: stale, żelazo, aluminium, cynk. Wygląd: żółta, klarowna ciecz. Typowe dozowanie: 0,5 – 3 %.

Brad-Chem®571 (N-acylosarkozyna)
Stosowanie: oleje, rozpuszczalniki, smary. Efektywny inhibitor korozji dla stali, żelaza, aluminium. Zaaprobowany do incydentalnego kontaktu z żywnością.

Brad-Chem®563
Pakiet dodatków. Nie zawiera pochodnych: azotynów, amin drugorzędowych, fosforu, boru.
Stosowanie: układy wodne, oleje obróbkowe, niska tendencja pienienia, kompatybilny z twardą wodą. Incydentalny kontakt z żywnością, produkty biodegradowalne. Efektywny inhibitor korozji dla stali, żelaza, stopów miedzi i aluminium.

Brad-Chem® 564
Pakiet dodatków. Podobny do Brad-Chem®563 – zwłaszcza dla stali i żelaza. Może pracować z wodą zawierającą dużo
chloru.

Brad-Chem®567
Pakiet dodatków. Podobny do Brad-Chem®563 – zwłaszcza dla stopów aluminium i magnezu.

Brad-Chem®521, Brad-Chem®526, Brad-Chem®535
Pasywatory metali kolorowych.

Rodzina dodatków Syncal®
Sulfoniany wapnia. Inhibitory korozji do olejów smarowych, smarów, układów wodnych, olejów obróbkowych. Szeroki zakres TBN.

Halox®Flash-X 350D
Organiczne di-kwasy. Efektywny inhibitor korozji który jest dobrą alternatywą dla szkodliwych dodatków opartych na azotynach.Typowe dozowanie: 0,2 – 0,8 %.

Halox®800M
Wolny od azotynów pakiet. Może pracować z szerokim zakresem metali: żelazo, stale, aluminium, metale kolorowe. Do stosowania w wodorozcieńczalnych olejach obróbkowych, środkach do mycia metali.

Masz pytania

Skontaktuj się z nami

Środki smarowe

Andrzej Srogosz

+48 601-588-336

ASrogosz@cherbsloeh.com

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Polityki Prywatności

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com