Pakiety dodatków do olejów obróbkowych

CHE® Uni-Pack 1
Uniwersalny pakiet do produkcji koncentratów do obróbki metali skrawaniem. Bardzo prosty sposób wytwarzania. Efektywny kosztowo. Kompatybilny z wieloma dodatkami indywidualnymi. Pakiet można wykorzystać do produkcji kilku różnych koncentratów. Gotowy koncentrat to produkt półsyntetyczny o niskiej zawartości olejów tworzący mikroemulsje.

CHE® Uni-Pack 2
Uniwersalny pakiet do produkcji koncentratów do obróbki metali skrawaniem. Bardzo prosty sposób wytwarzania. Nie zawiera amin drugorzędowych. Kompatybilny z wieloma dodatkami indywidualnymi. Pakiet można wykorzystać do produkcji kilku różnych koncentratów. Gotowy koncentrat to produkt półsyntetyczny o niskiej zawartości olejów tworzący mikroemulsje.

CHE® Uni-Pack AL
Pakiet do produkcji wysokiej jakości koncentratów wodorozcieńczalnych do obróbki metali. Głównie do obróbki stopów aluminium. Kompatybilny z bazami parafinowymi i naftenowymi.

Polartech® 7500
Efektywny kosztowo pakiet do produkcji wysokoolejowych, mieszalnych z wodą olejów obróbkowych. Można uzyskać gotowy produkt typu popularnego ES-12 który tworzy mleczne emulsje. Niskie dozowanie: 15-20%.

 

Masz pytania

Skontaktuj się z nami

Środki smarowe

Andrzej Srogosz

+48 601-588-336

ASrogosz@cherbsloeh.com

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Polityki Prywatności

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com