Produkty do oczyszczania ścieków komunalnych

Produkty do oczyszczania ścieków komunalnych

Ścieki komunalne stanowią jedną z trzech grup płynnych odpadów, obok ścieków bytowych i przemysłowych. Są mieszaniną ścieków oraz wód gruntowych. Dlatego ich skład częściowo różni się od ścieków przemysłowych zarówno pod względem rodzaju, jak i stężenia różnych substancji. Specyfiką tej grupy odpadów jest skomasowanie w jednej zawiesinie zarówno zanieczyszczeń biologicznych jak i chemicznych. W efekcie oczyszczanie takich ścieków wymaga stosowania różnych metod i szerokiej gamy środków wspomagających. W tej kategorii znajdują się głównie flokulanty czyli polielektrolity, dzięki którym jest możliwe szybsze i skuteczniejsze zagęszczanie i odwadnianie osadów ściekowych. Polecamy również środki antypienne, które poprawiają parametry powierzchniowe cieczy eliminując tworzenie się piany na powierzchni ścieku.

Flokulanty (polielektrolity)

SEDIFLOC 690C – flokulant kationowy w postaci proszku;
SEDIFLOC 408 CHH – flokulant kationowy w postaci proszku;
SEDIFLOC 104 – flokulant kationowy w postaci emulsji;
BESTFLOC K100 - flokulant kationowy w postaci wodnej dyspersji;

oraz pozostałe produkty kationowe z grupy SEDIFLOC i BESTFLOC nie wymienione w powyższym zestawieniu.

 

Środki antypienne

CHE®-COAT-DF 691 – Mieszanina olejów mineralnych i nie jonowych substancji powierzchniowo czynnych. Wolny od silikonów i alkilofenyloetoksylanów.

CHE®-COAT-DF 581B – Rozbijający pianę, mieszanina lekkich olejów mineralnych i nie jonowych substancji powierzchniowo czynnych. Wolny od silikonów i alkilofenyloetoksylanów.

FoamFree 940 - Środek antypienny na bazie nie jonowych środków powierzchniowo czynnych, wolny od silikonów i olejów mineralnych.

CHE DF 9022 – Środek antypienny na bazie 20 % emulsji silikonowej oraz mieszaniny środków powierzchniowo czynnych.

 

oraz pozostałe produkty z grupy CHE nie wymienione w powyższym zestawieniu.

 

Masz pytania

Skontaktuj się z nami

 
Produkty do oczyszczania ścieków przemysłowych

Arkadiusz Walkiewicz

+48 667-883-334

AWalkiewicz@cherbsloeh.com

Hubert Izydorski

+48 609-749-454

HIzydorski@cherbsloeh.com

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Polityki Prywatności

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com