Flokulanty mineralne (glinokrzemiany)

Flokulanty mineralne (glinokrzemiany)

Flokulacja jest jednym z procesów stosowanych przy oddzielaniu określonych grup substancji od mieszaniny płynnych odpadów przemysłowych. Stanowi ona kolejny etap procesu koagulacji, czyli wytrącania osadów z zawiesiny. W przybliżeniu polega na łączeniu się (agregacji) małych grup cząstek w duże zespoły.

Do zachodzenia takiego zjawiska są niezbędne flokulanty – substancje o wysokiej masie cząsteczkowej, rozpuszczalne w wodzie. Ich działanie polega na adsorpcji na powierzchni cząstek oraz zwiększeniu ich wzajemnego przyciągania do siebie (tzw. mostkowanie). W efekcie powstają makroagregaty, które są znacznie łatwiejsze do odfiltrowania.

Jako firma podążająca z duchem czasu, oferujemy nowoczesne rozwiązania wsparte nowymi technologiami tworzonymi na potrzeby rosnących wymagań środowiskowych. Dotyczy to także jakości odprowadzanych na zewnątrz oczyszczonych ścieków przemysłowych. Przykładem tak ukierunkowanych produktów są nasze flokulanty mineralne (glinokrzemiany). Są to reaktywne środki sorpcyjno-flokujące charakteryzujące się wysoko rozwiniętą powierzchnią aktywną. Dzięki swoim właściwościom sorpcyjnym oraz specjalnym modyfikacjom i aktywacji, w sposób znaczący poprawiają proces flokulacji, przyspieszając tworzenie makroagregatów i w efekcie intensywniejsze i bardziej efektywne opadanie osadów. Zastosowanie tych preparatów znacząco poprawia proces oczyszczania ścieków oraz klarowność wody. Glinokrzemiany wpływają także na redukcję wielu kluczowych parametrów oraz uzyskanie lepszej suchej masy osadu, a także korzystnie wpływają na pracę urządzeń filtracyjnych. Jednym z zastosowań jest też adsorpcja kationów metali ciężkich, takich jak cynk, a także adsorpcja rtęci, fenolu, niektórych pestycydów, nitroetanu, aniliny i jonów chromu(VI).

 

Neosorb F 52 – Uniwersalny produkt do wstępnego oczyszczania ścieków przemysłowych.

Neosorb FT 52 – Specjalna alternatywa dla redukcji metali ciężkich związanych w kompleksach (dobry przeciwko Cu!)

Neosorb GS-AN – Produkt przeznaczony do wysokiej detronizacji ścieków przemysłowych (elektro-powłoki, recykling).

Neosorb VAN – Specjalny produkt do redukcji chromu zawartego w ścieku.

Neosorb MEX-L – Specjalny produkt do ścieków z przemysłu elektronicznego zawierających metale związane w kompleksach (dobry przeciwko Ni, Zn!).

Nesorb DEI – Produkt do oczyszczania wszystkich ścieków przemysłowych zawierających duże ilości substancji stałych jak również do redukcji wartości ChZT/związków organicznych/ węglowodorów chlorowanych.

Neosorb KUF – Klasyczny produkt do oczyszczania ścieków z przemysłu powłok elektronicznych. Do strącania metali ciężkich nie związanych w kompleksach (niska zawartość soli!).

Neosorb EMU-V – Specjalny produkt do ścieków odpornych na oczyszczanie z przemysłu płytek drukowanych. Rozbijanie emulsji typu olej-woda. Skuteczny w usuwaniu barwników organicznych i środków powierzchniowo czynnych.

Neosorb KUF-A – alkalizujący produkt do zastosowania szczególnie w przemyśle metalowym (m.in. lotniczym, maszynowym, automotive), wspomagający redukcję ChZT i metali ciężkich.

 

oraz pozostałe produkty z grupy Neosorb nie wymienione w powyższym zestawieniu.

Masz pytania

Skontaktuj się z nami

 
Produkty do oczyszczania ścieków przemysłowych

Arkadiusz Walkiewicz

+48 667-883-334

AWalkiewicz@cherbsloeh.com

Hubert Izydorski

+48 609-749-454

HIzydorski@cherbsloeh.com

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Polityki Prywatności

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com