Flokulanty (polielektrolity)

Flokulanty (polielektrolity)

Flokulacja – proces łączenia się stałych cząstek zdyspergowanych w wodzie w większe aglomeraty wskutek działania związków zwanych flokulantami. Aglomeracja następuje poprzez sorpcję łańcuchów cząsteczek flokulanta na jednocześnie wielu cząstkach ciała stałego. W wyniku tego procesu powstają większe aglomeraty cząstek (flokuły), które następnie sedymentują tworząc porowaty osad o dużej objętości. Osad taki poddawany jest następnie filtracji i działaniu urządzeń odwadniających. Oczyszczona i klarowna woda może być odprowadzona do kanalizacji. Flokulacja jest jednym z podstawowych procesów oczyszczania ścieków, zarówno komunalnych, jak i przemysłowych.

Firma C.H. Erbslöh oferuje flokulanty (polielektrolity) proszkowe i emulsyjne serii SEDIFLOC oraz wodne dyspersje polimerowe serii BESTFLOC.

 

Seria SEDIFLOC

 • SEDIFLOC 731A – flokulant anionowy w postaci proszku;
 • SEDIFLOC 690C - flokulant kationowy w postaci proszku;
 • SEDIFLOC 104 – flokulant kationowy w postaci emulsji;

 

Seria BESTFLOC

Produkty serii Bestfloc to grupa polimerów anionowych, kationowych lub anionowo-kationowych o różnych masach cząsteczkowych, w postaci wodnej dyspersji.

 • BESTFLOC A36 – uniwersalny wodny flokulant o średnim ładunku anionowym.
 • BESTFLOC AM37 – wodny flokulant o charakterze kationowo-anionowym o wysokiej stabilności w różnych
  warunkach i dobrej rozpuszczalności
 • BESTFLOC K85 – wodny flokulant kationowy, o bardzo wysokiej kationowości działa w szerokim zakresie pH,
  zalecany również przy separacji poprzez flotację.
 • BESTFLOC K100 – wodny, niezawierający poliakrylamidu flokulant o najwyższej, 100% kationowości i dużej
  szybkości rozpuszczania.

oraz pozostałe produkty z grupy SEDIFLOC i BESTFLOC nie wymienione w powyższym zestawieniu.

Masz pytania

Skontaktuj się z nami

 
Produkty do oczyszczania ścieków przemysłowych

Arkadiusz Walkiewicz

+48 667-883-334

AWalkiewicz@cherbsloeh.com

Hubert Izydorski

+48 609-749-454

HIzydorski@cherbsloeh.com

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Polityki Prywatności

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com